Jump to content


Nemokama pradinukų mokykla   3 Masterforex-V Knygos  

Market Leader (Lietuva)  

 

3 klasė. Techninės analizės pagrindai (TA)


3 replies to this topic

#1 pavlidze

  Vip участник Академии

 • РЕКТОРАТ
 • PipPipPipPipPip
 • 7,495 posts

Posted 26 December 2010 - 14:52

3 Klasė. Techninės analizės pagrindai (TA)


Trendo pratęsimo ir apsisukimo modeliai


Protingieji - siekia valdyti informaciją!

Išmintingieji - siekia valdyti informacijos apdorojimo rezultatus!


www.masterforex-v.lt

www.profi-forex.lt


#2 :c3

  живет тут

 • Пользователи 549
 • PipPipPipPipPip
 • 5,117 posts

Posted 12 May 2011 - 17:41

Bendrieji principaiTechninės analizės esmė

Techninė analizė – rinkos būsenos analizė, pagrįsta praeities kainų sinteze. Šioje analizėje naudojami grafikai, vaizduojantys kainų dinamiką per tam tikrus laikotarpius. Techninė analizė taip pat padeda susidaryti bendrą rinkos vaizdą einamuoju momentu. Techninė analizė remiasi tuo, kad kainoje atsispindi visi rinką įtakojantys faktoriai – ekonominiai, politiniai, psichologiniai ir kiti – visi jie sudaro bendrą kainos judesį.
Techninę analizę bendrąja prasme galima įvardinti, kaip kainos prognozavimo metodą, besiremiantį matematiniais (ne ekonominiais) paskaičiavimais. Aprašomas metodas buvo sukurtas grynai praktiniais tikslais, siekiant gauti pajamų iš pradžių vertybinių popierių rinkose, o vėliau buvo pritaikytas ir fjučeriuose. Visi techninės analizės metodai buvo kuriami atskirai vienas nuo kito ir tik 8-ame praeito amžiaus dešimtmetyje buvo sujungti į vieningą teoriją, su bendra filosofija ir aksiomomis.

Praktinis TA naudojimas grindžiamas aksiomomis.

Aksioma 1. Kaina apima viską.
Bet kuris rinkos faktorius, darantis poveikį kainai, – ekonominis, politinis, psichologinis – iš anksto įtrauktas į kainą ir atsispindi kainos grafike.


Aksioma 2. Kainos juda kryptingai.
Ši aksioma tapo pagrindu, kuriant visas TA metodikas. Pagrindinė TA užduotis yra kainos judėjimo krypties (arba tendencijos, arba trendo) nustatymas ir šios išvados pritaikymas prekyboje.

Aksioma 3. Istorija kartojasi.
Analitikai daro prielaidas, kad jeigu tam tikri analizės būdai veikė praeityje, tai jie veiks šiandien ir rytoj, kadangi jų veikimas yra pagrįstas amžiais nekintančia žmogaus psichologija.


Techninė analizė - tai rinkos dinamikos tyrimas, dažniausiai grafikų pagalba, siekiant prognozuoti būsimą kainų judėjimo kryptį.
Terminas "rinkos dinamika" apjungia tris pagrindinius informacijos šaltinius, kuriuos valdo techninis analitikas: kaina, tūris, atviras interesas (fjučerių rinkose).

Suformuokime tris postulatus, ant kurių, tarsi ant trijų banginių, laikosi techninė analizė:
- kursas (kaina) apima viską. Bet kuris faktorius, įtakojantis kainą (ekonominis, politinis, psichologinis) jau yra įtrauktas į rinką ir į kainą - todėl viskas, ko reikia, tai mokytis analizuoti grafiką;
- kainos judėjimas paremtas tendencijomis (kainos judėjimo kryptis). Pagrindiniu kainos judėjimo tendencijų sudarymo tikslas - nustatyti rinkos nusiteikimą judėti tam tikra kryptimi dar ankstyvosiose tendencijos stadijose;
- istorija kartojasi. Tos taisyklės, kurios veikė praeityje veikia ir dabar, o taip galios ir ateityje.

Trys tendencijų (trendų) tipai:
- bulių - kanos juda į viršų;
- meškų - kainos juda žemyn;
- šoninis (flat, wipsaw) - nėra dominuojančios tendencijos.

Pagrindiniai kainos judėjimo dėsniai:
- didesnė tikimybė, kad einamasis trendas pratęs judėjimą, negu apsisuks;
- trendas judės vis ta pačia kryptimi, kol nenusilps.

Pagrindiniai grafikų tipai

1. Linijinis - šiame grafike žymimos tik kiekvieno sekančio laiko periodo užsidarymo kainos
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (7.75K)
Number of downloads: 21

2. Barų grafikas - atvaizduoja maksimalią periodo kainą (viršutinė stulpelio riba), minimalią periodo kainą - apatinė stulpelio riba, periodo atsidarymo kainą (brūkšniukas iš kairės) ir periodo užsidarymo kainą (brūkšniukas iš dešinės).
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (14.23K)
Number of downloads: 18

3. Japoniškos žvakės - sudaromos taip pat, kaip ir barai
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (18.63K)
Number of downloads: 13
4. Apyvartų grafikas
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (3.25K)
Number of downloads: 14


Dow teorija

Pačioje pradžioje Charles Dow išsakyti principai buvo naudojami jo sukurtų pramonės ir geležinkelio indeksų analizei. Tačiau taip pat sėkmingai juos galima panaudoti ir finansų rinkose.

Esminiai Dow teorijos dalykai:

1. Indeksai apjungia viską. Pagal Dow teoriją, bet kuris faktorius, sugebantis vienaip ar kitaip paveikti pasiūlą arba paklausą, neišvengiamai ras savo įdirbį indekso dinamikoje. Reikia suprasti, kad tokie įvykiai nenuspėjami, o taip pat jie nedelsiant įtakoja rinką ir atsispindi indeksų dinamikoje.
2. Rinkoje egzistuoja trys tendencijų tipai. Kylančioje tendencijoje kiekvienas pikas ir kiekvienas kritimas yra aukščiau buvusių. Besileidžiančioje tendencijoje kiekvienas pikas ir kiekvienas kritimas yra žemiau buvusių. Esant horizontaliai tendencijai, kiekvienas sekantis pikas ir kritimas yra daugmaž toje pačioje zonoje kaip ir buvę.
Dow taip pat išskyrė tris tendencijų kategorijas: pirminę, antrinę ir mažą. Didžiausią dėmesį Dow skyrė pirminei arba esminei tendencijai, kuri tęsiasi ilgiau nei metus, o kartais ir kelis metus. Antrinė, arba tarpinė tendencija, palyginus su pirmine, tėra koreguojančios prigimties ir tęsiasi dažniausiai nuo trijų savaičių iki trijų mėnesių. Panašios tarpinės korekcijos sudaro nuo 1/3 iki 2/3 (labai dažnai 1/2) praeitos (pirminės) tendencijos metu kainų nueito kelio. Mažos arba trumpalaikės tendencijos trunka ne ilgiau kaip tris savaites ir tampa trumpalaikiais tarpinių tendencijų svyravimais.
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (6.82K)
Number of downloads: 16
3. Esminė tendencija turi tris fazes. Pirmoji fazė, arba kaupimosi fazė, prasideda, kai ilgų prognozių specialistai ir labai gerai informuoti investuotojai pradeda pirkti, kadangi jau visa neigiama ekonomikos informacija buvo išanalizuota plačiosios rinkos dalyvių masės. Antroji fazė pradedama, kai į žaidimą įsijungia visi tie, kurie naudoja techninės analizės metodus rinkos dinamikai sekti. Šios fazės metu informacija apie ekonomiką tampa vis labiau optimistiškesnė. Tokiu būdu, tendencija pereina į savo trečiąją, arba pabaigiančiąją, fazę, kai į veiksmą įsitraukia plačioji publika ir rinkose prasideda ažiotažas, dar labiau kurstomas masinių informavimo priemonių. Ekonomikos prognozės kupinos optimizmo. Stipriai išauga spekuliacijų mastas. Štai šiuo metu tie toliašaudžiai ir labai gerai informuoti investuotojai, kurie pradėjo pirkti praeitos tendencijos pabaigoje ir einamosios užuomazgoje, kai dar niekas nenorėjo to daryti, pradeda išpardavinėti. Tendencijai ateina galas.
4. Indeksai privalo patvirtinti vienas kitą. Tai sakydamas, Dow turėjo omenyje pramoninį ir geležinkelių indeksus. Jis darė prielaidą, kad bet kuris svarbus rinkos kurso pasikeitimas turi atsispindėti (duoti signalus) abiejuose indeksuose tuo pačiu metu.
5. Prekybos apyvarta turi atitikti tendencijos charakterį. Apyvartos turi augti pirminės tendencijos kryptimi.
6. Tendencija bus gyva iki to momento, kol parodys aiškius pasikeitimo ženklus.


Trendo analizė

Trendas arba tendencija - kainos judėjimas viena ar kita kryptimi. Realiame gyvenime nei viena rinka neturi tendencijos, kuri judėtų tiesia linija. Rinkos dinamika - tai zigzagų visuma: kritimas, pakilimas, vėl kritimas, vėl kilimas. Būtent šių zigzagų kryptis ir parodo rinkos tendenciją. Pagrindinė taisyklė: "Trendas - jūsų draugas". Išvada: "nedirbkite prieš trendą".
Attached File  SNAG_Program-0000.png (23.34K)
Number of downloads: 14

Pasipriešinimo linijos (resistance): jungia svarbius rinkos maksimumus. Susiformuoja tada, kai pirkėjai arba negali, arba nenori pirkti tam tikro rinkos instrumento aukštesnėmis kainomis. Pardavėjų spaudimas viršija pirkėjų spaudimą, rezultate kurso augimas sustoja ir pasikeičia į kritimą.
Palaikymo linijos (support): jungia svarbius rinkos minimumus. Susiformuoja tada, kai pardavėjai arba negali, arba nenori parduoti tam tikro rinkos instrumento žemesnėmis kainomis. Pirkėjų spaudimas viršija pardavėjų spaudimą, rezultate kurso kritimas sustoja ir pasikeičia į pakilimą.
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (8.89K)
Number of downloads: 14

Trendo linija - taip pat yra palaikymo/pasipriešinimo linija, tačiau jau pasvirusi. Ji taip pat brėžiama pagal svarbius rinkos minimumus arba maksimumus.
Attached File  SNAG_Program-0000.png (21.65K)
Number of downloads: 13

Kanalas - tuo atveju, jeigu kainos svyruoja tarp dviejų paralelinių kanalo linijų, galima sakyti, kad rinkoje vyksta kylantis, krentantis arba horizontalus judėjimas
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (8.7K)
Number of downloads: 13

TECHNINĖS ANALIZĖS METODAI

- Grafinis;
- Matematinis-kompiuterinis - indikatorių pagrindu (apžvelgsime vėliau)

Grafinis metodas

Metodas bazuojasi kainų grafikų analizėje. Šiame metode naudojami:
- palaikymo/pasipriešinimo lygiai;
- kanalai;
- trendo pratęsimo ir apsisukimo figūros.

Trendo apsisukimo figūros

Prieš pereidami prie apsisukimo figūrų, pakalbėkime apie bendrus apsisukimo figūrų bruožus:
- bet kokios trendo apsisukimo figūros atsiradimo sąlyga yra ankstesnės tendencijos egzistavimas;
- pirmu būsimo lūžio signalu gali būti svarbios trendo linijos pramušimas. Tačiau pats trendo linijos sulaužymas ne visada yra trendo apsisukimo signalas: prasiveržimas gali būti apgaulingas arba nurodyti apie pradėjusią formuotis horizontalią figūrą;
- kuo stambesnė figūra, tuo stipresnis bus rinkos judėjimas jai pasibaigus. Terminas "stambesnis" reiškia figūros aukštį ir plotį. Plotis matuojamas laiko periodais, kurių prireikė figūrai susiformuoti.

Apsisukimo figūra "galva ir pečiai"

Figūra "galva-pečiai" - viena žinomiausių ir patikimiausių figūrų. Ją formuoja trys vienas paskui kitą einantys kainos pakilimai.
Attached File  SNAG_Program-0001.png (36.8K)
Number of downloads: 19

Taške A kylanti tendencija tęsia savo vystymąsi be jokių silpnumo požymių, kainos formuoja naują maksimumą. Paskui įvyksta laikinas kritimas B ir toliau kainos vėl veržiasi link naujų maksimumų taške C.

Pasiekusi naują kainos maksimumą, rinka pradeda kristi iki taško D. Krentanti kaina nusileidžia beveik iki to paties kainų lygio, kuris buvo pasiektas taške B. Tai įspėjimo signalas: panašu, kad kylanti tendencija pradeda silpti.

Po šito kainos vėl kyla iki taško E, tačiau joms taip ir nepavyksta įveikti C taške suformuoto maksimumo. Dažnai toks paskutinis kilimas iki E taško sudaro nuo pusės iki dviejų trečiųjų paskutinio kritimo į tašką D. Kad būtų galima kalbėti apie kylančios tendencijos pratęsimą - kiekvienas naujas maksimumas turi būti aukščiau už paskutinį maksimumą. Ir jeigu taške E kainos nesugebėjo pasiekti C taško ribos - tuomet gauname lygiai pusę sąlygų, tenkinančių galimai besivystančią krentančią dinamiką.

Taigi turime trendo linijos pramušimą ir galimybę pravesti kanalą per taškus C, E ir D. Tačiau, nežiūrint į visus šituos signalus, šiuo metu tik vienu galime būti užtikrinti 100 procentų: tuo, kad kylanti tendencija užleido vietą horizontaliam kainų judėjimui. Ir nors šito pilnai pakanka, kad pradėti likviduoti pirkimo pozicijas, atidarinėti pardavimo pozicijas dar anksti.

Kalbame apie tai, kad pas mus atsirado galimybė pravesti krentantį kanalą per taškus C, D ir E. Šio krentančio kanalo patvirtinimui, mums reikalingas naujas minimumas žemiau taško D. Tokiu būdu, lemiamu šios figūros pasibaigimu yra veržlus pečių linijos arba net D taško pramušimas. Šią naujai iškeptą krentančią tendenciją formuoja vienas paskui kitą vis žemiau nusileidžiantys maksimumai ir minimumai, kurie grafike pažymėti raidėmis C, D, E ir F.

Kirtusi pečių liniją, kaina greičiausiai nukris iki taško H, kuris vadinamas "kainos tikslu". Kainos tikslas dažniausiai yra lygus atstumui nuo kaklo linijos iki galvos viršūnės. Šis tikslas matuojamas nuo pečių linijos kirtimo taško.

Figūra "galva-pečiai", besiformuojanti po krentančios tendencijos - tai veidrodinis atspindys tos figūros, kurią ką tik apžvelgėm.
Trendo apsisukimo figūra "dviguba arba triguba viršūnė (dugnas)"

Dauguma elementų, kurie buvo apkalbėti "galvos ir pečių" figūroje, pritaikomi ir šiuo atveju figūroje "dviguba arba triguba viršūnė (dugnas)". Figūra "triguba viršūnė (dugnas)" sutinkama rečiau nei "galva-pečiai" ir yra jos variacija. Pagrindinis skirtumas tas, kad visi ekstremumai (pikai arba dugnai) yra beveik viename kainų lygyje. Techniniai analitikai dažnai nesutaria dėl to, ką jie mato - trigubą viršūnę (dugną) ar "galvą-pečius".
Trendo apsisukimo figūra dviguba viršūnė (dugnas) sutinkama žymiai dažniau, negu sudėtingesnė trigubas viršūnė (dugnas). Šita figūra po "galvos-pečių" yra labiausiai paplitusi ir geriausiai atpažįstama. Bendri vystymosi principai ir elementai sutampa su "galva-pečiai" ir triguba viršūnė (dugnas) vystymosi principais ir elementais. Skirtumas tik tas, kad šita figūra turi du, o ne tris ekstremumus.
Attached File  SNAG_Program-0002.png (37.34K)
Number of downloads: 13

Trendo pratęsimo figūros
Trikampis
- krentantis trikampis (A);
- kylantis trikampis (B);
- simetriškas trikampis ©.
Attached File  SNAG_Program-0003.png (17.6K)
Number of downloads: 15

Krentantis trikampis laikomas meškų signalu, kylantis - bulių, simetrinis - neutraliu signalu. Kylantis trikampis rodo, kad rinką kontroliuoja buliai, kurie gali kelti kainą iki to pačio lygio, kai tuo metu meškos vis silpnėja. Krentantis trikampis rodo meškų signalą ir reiškia, kad rinką kontroliuoja meškos, kurios sugeba nuleisti kainą iki vis to pačio lygio, kai tuo metu buliai vis labiau silpsta. Simetrinis trikampis kalba apie bulių ir meškų lygybę.

Dažniausiai trikampis braižomas per tris maksimumus ir tris minimumus, kurie trikampio viduje formuoja 5 bangas.

Trikampio susiformavimo signalas gaunamas tada, kai kaina užsidaro už vienos iš trikampio trendo linijų. Kai kada po pramušimo pastebimas grįžimas link trendo linijos. Pramušus liniją, tendencija prasitęsia per visą trikampio aukštį.

Vėliava ir vimpelas

Šios dvi figūros vaizduoja trumpą konsolidacijos periodą, kuris įvyksta formuojantis dinamiškai tendencijai. Tam, kad formuotųsi šios dvi figūros, jos turi turėti ką tik pasibaigusią stipraus judėjimo bazę.
Konsolidacijos figūra "vėliava" ribojama palaikymo ir pasipriešinimo linijomis, judančiomis paraleliai arba šiek tiek siaurėjant, tokiu būdu formuojant figūrą, panašią į vėliavą. Vėliava dažniausiai lengvai pakrypusi buvusio stipraus judėjimo kryptimi. Po pramušimo impulsas turėtų praeiti panašiai tokį pat atstumą, kaip ir iki vėliavos formavimosi.
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (11.1K)
Number of downloads: 14

Vimpelą galima atpažinti pagal dvi susieinančias trendo linijas, vimpelas primena nedidelį horizontalų trikampį.
Attached File  post-13955-1270233952,48_thumb.gif (10.05K)
Number of downloads: 14

Vimpelas panašus į trikampį tiek forma, tiek ir formavimosi laikotarpiu. Vimpelas tik skiriasi dideliu nuokrypio kampu prieš buvusią tendenciją. Prasiveržimas iš vimpelo įvyksta į priešingą pusę, nei buvo jo nuokrypis, t.y. sutampa su vyraujančios tendencijos kryptimi. Priklausomai nuo trendo, vimpelas gali būti meškų arba bulių. Kainos judėjimas po šios figūros nėra nustatomas.

LITERATŪRA:
Džonas Merfis "Fjučerių rinkos techninė analizė: teorija ir praktika";
S. B. Akelis "Techninė analizė nuo A iki Z";
R. Colbi, T. Meyers "Rinkos techninių indikatorių enciklopedija";
T. Demark "Techninė analizė - naujasis mokslas";
A. Elder "Kaip žaisti ir laimėti biržoje".

Masterforex-V treidingo Akademijos biblioteka http://dma.masterforex-v.org
APYVARTŲ ANALIZĖS FAKULTETAS
  SMAK-lt - ayvartų analizės prekybos sistema: intraday + pozicinis treidingas
*************************************************
<< Pelningas treidingas visada yra išimtis iš taisyklės >>
*************************************************
skype: center.three

#3 Masterforex-V Lietuva

  живет тут

 • VIP (LT)
 • PipPipPipPipPip
 • 4,306 posts

Posted 26 May 2011 - 10:59

Sekantys mokymosi šia tema etapai - Masterforex-V Akademijoje:

1. Pradinė mokykla uždarame Akademijos forume:
3 KLASĖ: Klasikinės TA pagrindai
4 KLASĖ: Trendas/fletas, gepai, palaikymo/pasipriešinimo lygiai

2. Naujosios Masterforex-V techninės analizės pagrindai:

Kaip nustatyti trendo apsisukimą trimis žingsniais
Kaip atskirti 1-mą apsisukimo bangą nuo paprastos a-b-c korekcijos
MF pivotas ir neišspręstos BA ir TA mįslės, dirbant flete ir trende. Kaip pivoto pagalba nustatyti fletą, apsisukimą, korekciją ir paskutinę bangą
Praktinis Forex aksiomų, neturinčių paaiškinimo klasikinėje analizėje, aiškinimas per MF pivotą
MF pasvirimo kanalas - instrumentas ciklo pabaigos nustatymui realaus laiko režimu (klasikos ir PS MF sulyginimas)
Laikotarpių sintezė MF sistemoje
Kaip nustatyti, ar bus trendo partęsimas, ar jo korekcija?
Stipraus ir silpno trendo požymiai. Trendiškas ir fletiškas judėjimas strategijos ir taktikos atžvilgiu
Korekcija ar apsisukimas? Pagrindiniai korekcijos ir apsisukimo skirtumai
MF Atskaitos taškas impulso ir korekcijos nustatymui
Fibonacci lygiai: ėjimo su rinka, naudojant MF Fibo lygių optimizaciją, metodika
Fleto algoritmas, fleto požymiai ir darbas jame
Besiplečiantis fletas. Jo požymiai, leidžiantys tokį fletą atpažinti judėjimo pradžioje, o ne pabaigoje
Kaip per MF PS algoritmą galima išspręsti treidingo bangų analizės čartizmo problemą (fleto perėjimo į trendą ir atvirkščiai problemą)
Dėl ko Naimanas pataria atidarinėti sandėrius jau įpusėjus trendui? Arba kaip galvos/pečių figūra nuveda prie nuostolių
Čartizmo elementai Larry Williamso prekybos sistemoje. Kur veikia, o kur ir DĖL KO neveikia pasaulio čempiono Larrio Williamso apsisukimo taisyklė
ir t.t.

Prekyba, remiantis TA
Įėjimo į rinką ir išėjimo taškai
MF garantuotų sandėrių algoritmas
Sandėrių atidarymas, kai yra pilnavertis FZR
Sandėrių atidarymas nuo korekcijos
Korekcinės bangos pabaigos suradimas
Fleto algoritmas = korekcijos bangų ir pobangių atidirbimas skirtinguose TF. Darbas nuo korekcijos pagal trendą.
Ilgo ir trumpo pozicijų laikymo kriterijai

3. Papildomi užsiėmimai su patyrusiais treideriais, treniruojantis prekyboje realiu laiku:

* Binarinių dėsningumų analizės (BDA) katedra. Individualūs užsiėmimai.

http://forum.masterf...p?showforum=461

Katedros užduotys:
- individuali pagalba, nagrinėjant MF techninės analizės teoriją,
- teorijos panaudojimas praktinėje prekyboje,
- pagalba formuojant individualią prekybos sistemą,
- pagalba sprendžiant individualias psichologines problemas.
- prekybinių klaidų analizė ir sprendimo būdai.

Tikslas: išmokyti atlikti rinkos analizę (ilgame ir vidutiniame periode), nustatyti trendo kryptį, gautas analizės išvadas suderinti su sesijinio/dieninio judėjimo analize, nustatyti galimus judėjimo variantus, surasti judėjimo atmetimo taškus, judėjimo tikslus ir t.t.

Programa kiekvienam įstojusiam į katedrą sudaroma individualiai pagal asmeninius poreikius, prieš tai nustačius, kiek studentas yra pažengęs ir įsisavinęs medžiagos savarankiškų studijų metu.

Studijos vyksta nuotoliniu būdu, naudojantis skype, individualiai su kiekvienu studentu.
Kurso MF TA studijoms ir panaudojimui prekyboje trukmė yra ~1 mėnuo.
Užsiėmimai vyksta kasdien po keletą valandų, jų metu nuodugniai išnagrinėjamas kiekvienas MFPS elementas (teoriškai ir praktiškai grafikuose). Aptariamos sąlygos prekybai ir įėjimo į rinką taškai.

Reikalavimai stojantiesiems - nuodugnus susipažinimas su Masterforex-V Paruošiamojo Fakulteto ir FAQ medžiaga.
Dėl stojimo sąlygų ir datų prašome kreiptis elektroniniu paštu akademija@masterforex-v.lt
Dėl sunkiai pasiekiamų dalykų verta pasistengti, nes jie - patys geriausi!

#4 :c3

  живет тут

 • Пользователи 549
 • PipPipPipPipPip
 • 5,117 posts

Posted 20 June 2011 - 14:54

Atlikti praktiką, testus bei užduoti klausimus, susijusius su šia tema, galite uždarame Masterforex-V Akademijos forume, Pradinėje mokykloje.


APYVARTŲ ANALIZĖS FAKULTETAS
  SMAK-lt - ayvartų analizės prekybos sistema: intraday + pozicinis treidingas
*************************************************
<< Pelningas treidingas visada yra išimtis iš taisyklės >>
*************************************************
skype: center.three

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.