Jump to content


Nemokama pradinukų mokykla   3 Masterforex-V Knygos  

Market Leader (Lietuva)  

 

Įvadas


2 replies to this topic

#1 pavlidze

  Vip участник Академии

 • РЕКТОРАТ
 • PipPipPipPipPip
 • 7,194 posts

Posted 26 December 2010 - 14:44

ĮvadasProtingieji - siekia valdyti informaciją!

Išmintingieji - siekia valdyti informacijos apdorojimo rezultatus!


www.masterforex-v.lt

www.profi-forex.lt


#2 :c3

  живет тут

 • Пользователи 549
 • PipPipPipPipPip
 • 5,117 posts

Posted 27 December 2010 - 11:13

Truputis istorijos


Valiutų rinka, kaip atskiras finansų pasaulio elementas, turi daugiaamžę istoriją. Ji užgimė tūkstantis metų prieš mūsų erą, kai atsirado pirmieji metaliniai pinigai. Ir tik mūsų eros pirmojo amžiaus viduryje, pradėjus vystytis tarptautinei prekybai, pradėjo vykti piniginės-mainų operacijos dabartiniu pavidalu. Kai kurie šaltiniai teigia, kad pirmaisiais valiutų prekeiviais reikia laikyti italų prekybininkus, kurie užsidirbdavo, keisdami vienos šalies valiutą į kitą.

Attached File  16c8f8a8dcf9.gif (61.47K)
Number of downloads: 23


Žinoma, nuo to laiko valiutų-mainų rinka nuolat vystėsi, keitėsi, įgydama vis aiškesnes ribas ir apribojimus. XX amžiaus 7-ame dešimtmetyje, nuėmus fiksuotus valiutų tarpusavio kursus, valiutų rinka pradėjo įgauti šiuolaikinį pavidalą. Susiformavo nauja verslo šaka, kurios tikslas - gauti pelno iš valiutų kursų svyravimo. Svyravimai įtakojami rinkoje sąveikaujančiomis jėgomis per pasiūlą ir paklausą.

Pagrindiniai FOREX rinkos vystymosi etapai XX amžiuje

Pasaulio finansų krizė 3-jame dešimtmetyje.
Griūna ekonominiai-prekybiniai santykiai. Auksas nebeteko pagrindinio vaidmens valiutų-mainų santykiuose.

Attached File  cde10658310e.gif (67.4K)
Number of downloads: 14


Londonas tampa pasaulio finansų centru, o Britanijos svaras sterlingų - pagrindine pasaulio rezervine valiuta.
Didžioji Britanija buvo priversta atsisakyti svaro sterlingų pririšimo prie aukso.
Prasidėjo devalvacijos, periodinio valiutų pariteto korekcijų, valiutų kontrolės sustiprėjimo ir importo griežtinimo periodas.

Bretton-Woods konferencija.
Šios konferencijos rezultatu tapo nauja tvarka, pagal kurią vystėsi pasaulio finansų sistema ir tai užbaigė Amerikos-Anglijos varžytines.
Bretton-Woods valiutų sistemoje, įkurtoje 1944 m., buvo siekiama apjungti tvirtumą, būdingą aukso standartui, ir lankstumą, būdingą plaukiojantiems valiutų kursams.

Attached File  438ef6f1835a.gif (31.52K)
Number of downloads: 10

Dabar tik JAV garantavo savo valiutos keitimą į auksą fiksuotu kursu.
Pateikti dolerius keitimui galėjo tik kitos šalies centrinis bankas. Be to, tai buvo laikoma labai nedraugišku gestu JAV atžvilgiu, todėl buvo vykdoma labai retai.
Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas Šarlis de Golis tokiu būdu sėkmingai papildė savo šalies aukso atsargas.

Pagrindiniai Bretton-Woods sistemos elementai:
* tarptautinis valiutos fondas tapo svarbiausia institucija, reguliuojančia šalių tarpusavio santykius finansų-ekonomikos sferoje;
* paskelbtos valiutos, atliekančios tarptautinių rezervų vaidmenį paskelbimas (de-jure - JAV doleris, de-fakto - svaras sterlingų);
* nustatyti reguliuojami valiutų paritetai, pririšti prie JAV dolerio (galimas nuokrypis - 1%);
* doleris pririštas prie aukso (uncijos kaina $35);
* TVF nariai gali keisti paritetus tik su TVF leidimu;
* pasibaigus pereinamajam periodui, visos valiutos turi tapti konvertuojamomis.
Šio principo palaikymui visos vyriausybės įsipareigojo kurti ir saugoti tarptautinius rezervus, o esant būtinybei - vykdyti intervencijas valiutų rinkoje;
* TVF nariai daro įnašus valiuta ir auksu.

Svarbiausi Bretton-Woods sistemos gyvavimo etapai

1947 metais JAV priimta Europos ekonomikos atstatymo programa, pagal kurią Europos ekonomika turi atsigauti iki lygio, leidžiančio savarankiškai palaikyti savo karinį potencialą.
Vienas iš programos uždavinių buvo "dolerinio alkio" numalšinimas. Jeigu 1949 metais JAV doleriniai įsipareigojimai Europoje sudarė 3,1 mlrd., tai 1959 metais jie siekė 10,1 mlrd. dolerių.

Attached File  7a0e5e64e1aa.gif (45.64K)
Number of downloads: 11

Infliacijos augimas ir jos skirtumas įvairiose šalyse 6-ame dešimtmetyje privertė eilinį kartą peržiūrėti valiutų paritetus. Nors Bretton-Woods sistema ir nustatė fiksuotus nacionalinių valiutų kursus, tačiau 1948-1967 metų periodu jie keitėsi 109-iose pasaulio šalyse ir tai bendrai sudarė 48,2% nuvertėjimą.
1958 metais dauguma šalių paskelbė laisvą savo nacionalinių valiutų konvertabilumą. Po tokio pareiškimo, prie kurio 1964 metais prisidėjo ir Japonija, tapo aišku, kad JAV jau nebegali palaikyti tuometinės aukso kainos $35 už unciją.
Dolerio infliacija ėmė kelti grėsmę pačioms JAV. Tuo metu JAV administracija priėmė eilę neteisingų sprendimų:
- įvestas mokestis procentiniam diferencialui, padidinantis užsienio skolininkų išlaidas;
- inicijuota savanoriška užsienio kreditų apribojimo programa.
Mokestis ir apribojimai pasitarnavo postūmiu naujos rinkos atsiradimui - eurodolerių rinkai (pinigines lėšas doleriais jų savininkai pasidėjo Europos bankuose).

Anglijos svaro sterlingų devalvacija 1967 metais sudavė paskutinį smūgį įsivaizduojamam Bretton-Woods sistemos stabilumui.
Staigus JAV palūkanų normos sumažinimas 1970 metais pradėjo stipriausią dolerio krizę. Įvyko masinis kapitalo ištraukimas iš JAV rinkų atgal į Europą, kurioje palūkanų norma buvo žymiai didesnė.

1971 metai davė neblogą ekonominių pasikeitimų derlių
* Vokietija ir Olandija nustatė laikiną laisvą savo valiutų kursų plaukiojimą;
* Infliacija pasiekė ir JAV, mokėjimo balanso deficitas privedė prie to, kad buvo mažinamos aukso atsargos, didėjo išorės skolos;

Attached File  13e5884f0104.gif (42.53K)
Number of downloads: 10

* aukso kaina rinkoje peraugo fiksuotą, JAV negalėjo dirbtinai jos palaikyti, todėl buvo sustabdytas dolerių konvertavimas į auksą, JAV valiuta neteko padengimo;
* Smithsonian institute įvykusiame suvažiavime (Vašingtone) buvo imtasi paskutinių priemonių Bretton-Woods sistemos išsaugojimui. Valiutų kursų nuokrypis nuo pariteto buvo padidintas iki 4.5%, tačiau tai padėties neišgelbėjo;
* valiutų biržas Europoje ir Japonijoje prireikė laikinai uždaryti, o JAV paskelbė devalvuojanti dolerį 10%;
* išsivysčiusios šalys nutraukė fiksuotus paritetus ir leido valiutoms plaukioti laisvu kursu.

Sekančiais metais JAV palaipsniui atšaukė procentinio diferencialo mokestį ir savanoriško užsienio kreditų apribojimo programą.
Faktiškai Bretton-Woods sistema nustojo funkcionuoti.
Nuo 1973 metų kovo mėnesio buvo įteisintas plaukiojantis valiutų kursas.

Paskutiniais Bretton-Woods sistemos gyvavimo metais valiutų treideriai gaudavo didžiulę spekuliacinę naudą periodais, sekusiais po centrinių bankų intervencinės veiklos sustabdymo. Atsisakius fiksuotų kursų, galimybės gauti tokią naudą sumažėjo labai stipriai. Dauguma bankų patyrė didelių nuostolių, o kai kurie stambiausi net bankrutavo dėl nesėkmingų spekuliacinių operacijų.

Euro gimimas

1976 metais įvyko Jamaikos konferencija.

Pirmaujančių šalių vyriausybių atstovai nustatė naujus pasaulinės valiutų sistemos formavimo principus:

* perėjimas prie "plaukiojančių" valiutų kursų;

* atsisakymas naudoti auksą infliacijos padengimui tarptautiniuose mokėjimuose;

* pagrindiniais naujos sistemos elementais tapo tarptautinės organizacijos, reguliuojančios valiutinius santykius, valiutų konvertabilumą;

* mokėjimo vienetais tapo nacionalinės valiutos;

* pagrindiniu mechanizmu, per kurį vykdomos visos tarptautinės valiutinės operacijos, tapo centriniai bankai.


1978-79 m. Europos pinigų sistemos (EPS) sukūrimas

Iš pradžių į jos sudėtį įėjo 9 valstybės, 7 iš jų turėjo pilnaverčių narių statusą:

Vakarų Vokietija (VFR), Prancūzija, Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Danija, Airija.

Didžioji Britanija nedalyvavo priimant visus dokumentus, Italija prisijungė prie sistemos su tam tikromis sąlygomis.

Europos pinigų sistemos sukūrimo tikslas - apsaugoti Europos ekonominės bendrijos šalių-narių nacionalines valiutas nuo staigių valiutinių svyravimų.

Įkūrus Europos pinigų sistemą, buvo įvesta ir nauja valiuta - ekiu.

Naujos valiutos sukūrimo tikslas - sukurti mokėjimo priemonę EPS viduje, kuri su laiku pakeistų šalių-narių nacionalines valiutas. Ekiu - tai šalių-narių nacionalinių valiutų krepšelis.

1992 m. vasario mėnesį Europos pinigų sistemos šalys-narės pasirašė naują sutartį "Dėl Europos Sąjungos sukūrimo".

Susitarime buvo numatyti pagrindiniai orientyrai kurti bendrą Europos rinką, bendrą Europos centrinį banką, vieningą valiutą, vieningą ekonominę politiką.

1995 metų gruodžio mėnesį Europos Sąjungos lyderiai susitarė nuo 1999 metų įvesti eurą tose šalyse, kurios atitinka valstybės biudžeto deficito, valstybinės skolos, infliacijos ir palūkanų normos reikalavimus.

Tokiu būdu 1999 metų sausio mėnesį negrynųjų pinigų operacijų ir kotiruočių rinkoje atsirado nauja Europos valiuta - euras, kuri pakeitė iki to laiko egzistavusį ekiu.

Attached File  9c50168ef4f2.jpg (12.94K)
Number of downloads: 10


APYVARTŲ ANALIZĖS FAKULTETAS
  SMAK-lt - ayvartų analizės prekybos sistema: intraday + pozicinis treidingas
*************************************************
<< Pelningas treidingas visada yra išimtis iš taisyklės >>
*************************************************
skype: center.three

#3 :c3

  живет тут

 • Пользователи 549
 • PipPipPipPipPip
 • 5,117 posts

Posted 20 June 2011 - 14:58

Klausimus susijusius su šia tema galite užduoti uždarame Masterforex-V akademijos forume
APYVARTŲ ANALIZĖS FAKULTETAS
  SMAK-lt - ayvartų analizės prekybos sistema: intraday + pozicinis treidingas
*************************************************
<< Pelningas treidingas visada yra išimtis iš taisyklės >>
*************************************************
skype: center.three

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.